NEW PEARL RA MẮT THƯƠNG HIỆU NHÀ HÀNG MỚI: CHANG KANG KUNG – HẢI SẢN KHÓI

NEW PEARL RA MẮT THƯƠNG HIỆU NHÀ HÀNG MỚI: CHANG KANG KUNG – HẢI SẢN KHÓI

Ngày 01/07/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới (New Pearl) chính thức ra mắt nhà hàng đầu tiên trong chuỗi thương hiệu Chang Kang Kung – Hải Sản Khói tại Trung tâm Thương mại Crescent Mall (Crescent Mall) – mở đầu cho xu hướng ẩm thực mới tại Việt Nam: Hải sản hấp thủy nhiệt sử dụng công nghệ hiện đại.

... Xem thêm