NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

Giá : 257,000 đ 302,000 đ

GÀ LÊN MÂM 5 MÓN (Size lớn)

GÀ LÊN MÂM 5 MÓN (Size lớn)

Giá : 302,000 đ 356,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

Giá : 330,000 đ 388,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

Giá : 197,000 đ 232,000 đ