NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

NGAO XANH

NGAO XANH

Giá : 135,000 đ

BẠCH TUỘC

BẠCH TUỘC

Giá : 138,000 đ

NGAO HAI CÒI

NGAO HAI CÒI

Giá : 199,000 đ

HÀU TƯƠI HẤP GỪNG

HÀU TƯƠI HẤP GỪNG

Giá : 128,000 đ

HÀU TƯƠI SỐT HOÀNG KIM

HÀU TƯƠI SỐT HOÀNG KIM

Giá : 138,000 đ

NGHÊU GÒ CÔNG

NGHÊU GÒ CÔNG

Giá : 99,000 đ

SÒ LỤA

SÒ LỤA

Giá : 129,000 đ

TÔM HẤP NẤM MỐI

TÔM HẤP NẤM MỐI

Giá : 139,000 đ

TÔM HẤP PHÔ MAI

TÔM HẤP PHÔ MAI

Giá : 139,000 đ

SÒ ĐIỆP SỐT HOÀNG KIM

SÒ ĐIỆP SỐT HOÀNG KIM

Giá : 143,000 đ