NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

HÁ CẢO THUYỀN

HÁ CẢO THUYỀN

Giá : 73,000 đ

XÔI KHÚC HÀ NỘI

XÔI KHÚC HÀ NỘI

Giá : 85,000 đ

CHIMAKI NGŨ GIÁC

CHIMAKI NGŨ GIÁC

Giá : 85,000 đ

HÁ CẢO TÔM THỊT

HÁ CẢO TÔM THỊT

Giá : 73,000 đ

HÁ CẢO TÔM

HÁ CẢO TÔM

Giá : 69,000 đ

BÁNH BAO NẤM GÀ PHÔ MAI

BÁNH BAO NẤM GÀ PHÔ MAI

Giá : 85,000 đ

BÁNH BAO KIM SA

BÁNH BAO KIM SA

Giá : 69,000 đ

HÁ CẢO SÒ ĐIỆP

HÁ CẢO SÒ ĐIỆP

Giá : 59,000 đ

XÍU MẠI TÔM

XÍU MẠI TÔM

Giá : 69,000 đ

BÁNH GỐI HẸ

BÁNH GỐI HẸ

Giá : 83,000 đ

XÍU MẠI HOÀNG KIM

XÍU MẠI HOÀNG KIM

Giá : 83,000 đ

BÁNH CUỐN HẢI SẢN

BÁNH CUỐN HẢI SẢN

Giá : 78,000 đ