NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

Giá : 246,000 đ 307,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

Giá : 316,000 đ 395,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

Giá : 189,000 đ 236,500 đ

LẨU GÀ TA A DỔI (Size lớn)

LẨU GÀ TA A DỔI (Size lớn)

Giá : 246,000 đ 307,000 đ

LẨU GÀ NẤM TƯƠI (Size lớn)

LẨU GÀ NẤM TƯƠI (Size lớn)

Giá : 242,000 đ 302,500 đ

XÔI NẾP NƯƠNG ĐÙI GÀ

XÔI NẾP NƯƠNG ĐÙI GÀ

Giá : 85,000 đ

XÔI NẾP NƯƠNG GÀ XÉ

XÔI NẾP NƯƠNG GÀ XÉ

Giá : 63,000 đ

GỎI GÀ TA (size lớn)

GỎI GÀ TA (size lớn)

Giá : 145,000 đ