NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

  Form đặt bàn - Hotline: 19008084 - Vui lòng chọn Địa Điểm trước khi chọn Thời Gian

 • Đặt bàn Làm lại
  Không Gian Nhà Hàng
  Không Gian Nhà Hàng
  Chi tiết phòng ăn
  Bàn 4 khách
  Bàn 4 khách
  Chi tiết phòng ăn
  Bàn 6 khách
  Bàn 6 khách
  Chi tiết phòng ăn
  Bàn chữ U 8-10 khách
  Bàn chữ U 8-10 khách
  Chi tiết phòng ăn
  Không gian 10 - 20 khách
  Không gian 10 - 20 khách
  Chi tiết phòng ăn