NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

GÀ LÊN MÂM 4 MÓN

Giá : 261,000 đ 307,000 đ

GÀ LÊN MÂM 5 MÓN (Size lớn)

GÀ LÊN MÂM 5 MÓN (Size lớn)

Giá : 308,000 đ 362,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (Nguyên con)

Giá : 336,000 đ 395,000 đ

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

GÀ NƯỚNG CƠM LAM TÂY BẮC (1/2 con)

Giá : 201,000 đ 236,000 đ