NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

HÁ CẢO THUYỀN THAN TRE

HÁ CẢO THUYỀN THAN TRE

Giá : 75,000 đ

HÁ CẢO THAN TRE

HÁ CẢO THAN TRE

Giá : 75,000 đ

HÁ CẢO TÔM

HÁ CẢO TÔM

Giá : 69,000 đ

BÁNH BAO XÁ XÍU

BÁNH BAO XÁ XÍU

Giá : 58,000 đ

BÁNH BAO KIM SA

BÁNH BAO KIM SA

Giá : 69,000 đ

HÁ CẢO SÒ ĐIỆP

HÁ CẢO SÒ ĐIỆP

Giá : 59,000 đ

XÍU MẠI TÔM

XÍU MẠI TÔM

Giá : 69,000 đ

BÁNH XẾP TÔM THỊT

BÁNH XẾP TÔM THỊT

Giá : 69,000 đ

XÔI LÁ SEN

XÔI LÁ SEN

Giá : 78,000 đ

BÁNH CUỐN HẢI SẢN

BÁNH CUỐN HẢI SẢN

Giá : 78,000 đ