NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

CÁ CHÌNH HẤP XUYÊN TIÊU

CÁ CHÌNH HẤP XUYÊN TIÊU

Giá : 195,000 đ

TÔM CÀNG SỐT HOÀNG KIM

TÔM CÀNG SỐT HOÀNG KIM

Giá : 185,000 đ

CÁ GIÒN

CÁ GIÒN

Giá : 125,000 đ

CÁ SABA NAUY

CÁ SABA NAUY

Giá : 95,000 đ

CÁ HỒI NAUY

CÁ HỒI NAUY

Giá : 175,000 đ

CÁ HỒNG HẤP HỒNG KONG

CÁ HỒNG HẤP HỒNG KONG

Giá : 145,000 đ

CÁ BƠN NAUY

CÁ BƠN NAUY

Giá : 185,000 đ

NGAO HAI CÒI

NGAO HAI CÒI

Giá : 175,000 đ

HÀU TƯƠI

HÀU TƯƠI

Giá : 125,000 đ

HÀU TƯƠI SỐT HOÀNG KIM

HÀU TƯƠI SỐT HOÀNG KIM

Giá : 135,000 đ

NGHÊU GÒ CÔNG

NGHÊU GÒ CÔNG

Giá : 95,000 đ

SÒ LỤA

SÒ LỤA

Giá : 105,000 đ