NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

NƯỚC ÉP NẮNG HẠ

NƯỚC ÉP NẮNG HẠ

Giá : 59,000 đ

CÁ MÚ ÚC

CÁ MÚ ÚC

Giá : 345,000 đ

NHÂN SÒ ĐIỆP HẤP NẤM

NHÂN SÒ ĐIỆP HẤP NẤM

Giá : 105,000 đ

HÁ CẢO THUYỀN

HÁ CẢO THUYỀN

Giá : 73,000 đ

XÔI KHÚC HÀ NỘI

XÔI KHÚC HÀ NỘI

Giá : 85,000 đ

CHIMAKI NGŨ GIÁC

CHIMAKI NGŨ GIÁC

Giá : 85,000 đ

NGAO XANH

NGAO XANH

Giá : 135,000 đ

CÁ CHÌNH HẤP XUYÊN TIÊU

CÁ CHÌNH HẤP XUYÊN TIÊU

Giá : 199,000 đ

CÁ HÔ TIẾN VUA

CÁ HÔ TIẾN VUA

Giá : 195,000 đ

BẠCH TUỘC

BẠCH TUỘC

Giá : 138,000 đ

CÁ GIÒN

CÁ GIÒN

Giá : 139,000 đ

CÁ SABA NAUY

CÁ SABA NAUY

Giá : 108,000 đ