NEW PEARL
TỔNG ĐÀI
19008084

Thêm vào giỏ hàng thành công

TRÀ VIỆT QUẤT

TRÀ VIỆT QUẤT

Giá : 54,000 đ

KHOAI MÔN

KHOAI MÔN

Giá : 45,000 đ

BÁNH BAO XÁ XÍU

BÁNH BAO XÁ XÍU

Giá : 58,000 đ

TÔM NHẢY

TÔM NHẢY

Giá : 129,000 đ

TRÀ ỔI HỒNG DÂU TÂY

TRÀ ỔI HỒNG DÂU TÂY

Giá : 59,000 đ

CẢI LÀN

CẢI LÀN

Giá : 65,000 đ

BÁNH BAO KIM SA

BÁNH BAO KIM SA

Giá : 69,000 đ

TÔM HẤP BÔNG CẢI XANH

TÔM HẤP BÔNG CẢI XANH

Giá : 119,000 đ

TRÀ KỶ TỬ PHÚ QUÝ

TRÀ KỶ TỬ PHÚ QUÝ

Giá : 49,000 đ

ĐẬU BẮP

ĐẬU BẮP

Giá : 38,000 đ

TÀU HỦ KI CUỘN TÔM

TÀU HỦ KI CUỘN TÔM

Giá : 118,000 đ